Články

Pohřební služby Internetový košík
0 ks
0,-

Uložení urny do hrobu

Po kremaci, která může proběhnout s obřadem nebo i bez obřadu, obdrží ten, kdo vypravil pohřeb urnu s popelem. Nedojde-li k jejímu uložení v kolumbáriu nebo například doma, umístí ji nejčastěji nejbližší příbuzní do hrobového místa na veřejném pohřebišti.

Zpopelnění s obřadem

Zpopelnění s obřadem patří v České republice k nejčastější způsoby pohřbu. Většinou se koná v prostoru krematoria, v němž je kremace spojena s obřadem posledního rozloučení se zesnulým.

Pracovní volno na pohřeb

V souvislosti s úmrtím blízké osoby vyvstává u těch, kteří jsou zaměstnaní, otázka, zda mají nárok na pracovní volno a případně i náhradu mzdy. Tuto problematiku striktně řeší nařízení vlády č. 590/2006 Sb.  Konkrétní rozsah pracovního volna je závislý na vztahu k zemřelému.

Pohřebné 2012

Pohřebné je dávka státní sociální podpory. Do konce roku 2007 měla na pohřebné nárok osoba, která vypravila pohřeb osobě, která měla ke dni smrti trvalý pobyt na území České republiky nebo byl-li pohřeb vypraven v České republice. Zákonem byl tedy okruh oprávněných osob vymezen poměrně široce.

1
Náš facebook

Napsali jste o nás
Výhody:kvalitný výrobok, pekný dizajn

celková spokojnosť,odporúčam
:0), 29.11.2013
Hodnocení: Hodnocení 4.50
Další hodnocení