Pohřebné 2012

Pohřební služby Internetový košík
2 ks
4285,-

Pohřebné 2012

Pohřebné je dávka státní sociální podpory. Do konce roku 2007 měla na pohřebné nárok osoba, která vypravila pohřeb osobě, která měla ke dni smrti trvalý pobyt na území České republiky nebo byl-li pohřeb vypraven v České republice. Zákonem byl tedy okruh oprávněných osob vymezen poměrně široce.

Od 1. 1. 2008 však platí nová právní úprava poskytování pohřebného, a proto na jeho vyplacení má nárok osoba, která vypravila pohřeb:

  • dítěti, které bylo ke dni smrti nezaopatřeným dítětem, nebo

  • osobě, která byla ke dni smrti rodičem nezaopatřeného dítěte, jestliže dítě nebo rodič měl trvalý pobyt na území České republiky.


Splňuje-li podmínky nároku na pohřebné více osob, náleží tato dávka jen jednou, a to osobě, která uplatní nárok na dávku jako první.
Výše pohřebného činí pro rok 2012 jednorázovou částku ve výši 5.000,-Kč.
O pohřebné se žádá na krajské pobočce Úřadu práce místně příslušné podle trvalého bydliště žadatele. K žádosti je nezbytné předložit úmrtní list a dále doklady prokazující uhrazení pohřbu (originál faktury, příjmový doklad).

Autor: JUDr. Helena Müllerová

Náš facebook

Napsali jste o nás
Výhody:kompletní servis, ochota při vyjednávání, reakce na individuální přání, doba dodání byla naprosto v pořádku, protože jsme měli nadstandardní požadavek, který byl splněn

naprosto doporučuji
Pavel, 29.3.2013
Hodnocení: Hodnocení 5.00
Další hodnocení