Pracovní volno na pohřeb

Pohřební služby Internetový košík
0 ks
0,-

Pracovní volno na pohřeb

V souvislosti s úmrtím blízké osoby vyvstává u těch, kteří jsou zaměstnaní, otázka, zda mají nárok na pracovní volno a případně i náhradu mzdy. Tuto problematiku striktně řeší nařízení vlády č. 590/2006 Sb.  Konkrétní rozsah pracovního volna je závislý na vztahu k zemřelému.

Pracovní volno s náhradou mzdy zaměstnavatel poskytne v délce dvou dnů při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob.

Pracovní volno s náhradou mzdy v délce jednoho dne náleží k účasti na pohřbu rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence zaměstnance a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob. Obstarání pohřbu je nezbytné zaměstnavateli doložit např. potvrzením vystaveným pohřební službou.

Pracovní volno s náhradou mzdy na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na jeden den, je možné čerpat k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob

Jedná-li se tedy např. o vzdálenější příbuzné jako jsou tety, strýcové, sestřenice a bratranci, má zaměstnanec právo na jeden až dva dny placeného volna pouze za předpokladu, že s těmito osobami žil ve společné domácnosti.

Autor: JUDr. Helena Müllerová

Náš facebook

Napsali jste o nás
Výhody:kvalitný výrobok, pekný dizajn

celková spokojnosť,odporúčam
:0), 29.11.2013
Hodnocení: Hodnocení 4.50
Další hodnocení